Menswear presenterar Lars Holmberg

Menswear presenterar Lars Holmberg

Som ett sätt att visa vår uppskattning till er som kunder har vi inlett ett samarbete med författaren och föredragshållaren Lars Holmberg. Vi har nämligen märkt ett allt större intresse för vad kläder kommunicerar. Därför frågade Lars om han under hösten ville skriva några kortare texter som på olika sätt berör kläder och stil för vår räkning.

När vi träffade Lars bestämde vi oss rätt snart för att ge honom fria händer att beskriva kopplingen mellan kläder, ledarskap, trender, kreativitet och en rad andra ämnen på ett sätt som både vi och han tror att ni skulle uppskatta. Med en bakgrund som forskare i bland annat socialpsykologi och organisationsvetenskap tror vi att han belyser klädernas språk på ett sätt som kommer att vara såväl underhållande som upplysande.

När vi träffade Lars inför vårt samarbete pressande vi honom litet lätt på den första texten. I samtalet framkom det att han sedan länge funderat på kopplingen mellan kläder och makt. När vi tänkte efter så var vi inte helt klara över vad makt egentligen är. Vet ni?

Kanske får vi svar på det. Och hur kläder hänger samman med makt. Lars arbetar som författare, skribent och föredragshållare. Han har en bakgrund som lärare och forskare vid Uppsala universitet och har gett ut boken Teorier om mode - stil som ett historisk och teoretisk projekt (Carlssons).

Läs Lars Holmbergs texter:
Hur hänger makt ihop med stil och kläder? – Lars Holmberg

Elegans - ett tankesätt – Lars Holmberg

Vad kan vi lära oss av Steve Jobs klädstil? – Lars Holmberg

Stil och ledarskap – Lars Holmberg